Nyemission i Cielo Mar Finans AB (publ)

Teckningstid 29 april - 15 juli, 2024


Finansiering av ett energineutralt och solenergidrivet fastighetsprojekt i Baja California – Mexiko med
miljön i fokus.

 

Cielo Mar Finans AB (publ) är med och finansierar det mexikanska företaget Procon Baja J.V. som bedriver energineutral och miljövänlig fastighetsutveckling på halvön Baja California i Mexiko.

Procons projekt omfattar totalt drygt 2 000 hektar mark, innefattande en 7,2 km lång strandlinje i Rosario-bukten vid Stillahavskusten i Baja California, cirka 385 km söder om San Diego, Kalifornien (USA). Projektet omfattar fem faser och fullt utbyggt cirka 7,000 enfamiljshus, cirka 3,000 lägenheter, hotell om totalt cirka 3,000 rum, marina, grönområden och parker, museum, stall och ridcenter, strandklubb, konferenscenter, vattenreservoarer, tre arton håls golfbanor samt sport och tenniscenter. Som ett första steg planeras nu byggstart av fas 1.

Samtliga bostäder och övriga fastigheter inom Procons projekt förses med solceller i kombination med batterilagring och lågenergiförbrukande LED-belysning. Trädgårds – och övrig gatubelysning inom projektet drivs av solenergi där varje ljuskälla har egen lagring och tänds automatiskt när solen går ned och släcks när solen går upp och laddas under dagen. Ett energineutralt projekt som inte är nätanslutet med gasoldrivna och miljövänliga elverk som back-up, vid långvarig och hög el-förbrukning. Färskvatten produceras genom havsvattenavsaltning och/eller genom egna färskvattenbrunnar med återvinning av avloppsvattnet.

Närliggande Cielo Valley kommer att förse Cielo Mar med närodlade och ekologiska varor i form av grönsaker och frukter samt nöt och fläskkött, lamm, kyckling , kaffe och vin. Målet är att Cielo Mar skall vara självförsörjande på alla plan.


CIELO MAR PROJKETET

7 000

friliggande villor

3 000 

lägenheter

3 000

hotellrum

54 

golfhål fördelat på tre olika golfbanor


Video-illustration av projketet

CIELO MAR & BAJA CALIFORNIA

Procon Baja JV har färdigställt en exploateringsplan för Cielo Mar – ett drygt 2 000 hektar stort semesterområde med en internationell och hög standard. Området, med en drygt sju kilometer lång strandlinje, är beläget ungefär 40 mil söder om San Diego, USA och ligger längs Baja Californias Stillahavskust som geografiskt tillhör Mexiko. Området nås enkelt med bil, cirka 4 timmar från San Diego eller med flyg från Tijuana vid amerikanska gränsen, cirka 30 minuter.

Namnet, Cielo Mar, kommer från Cielo som betyder "Himmel" och Mar, vilket betyder "Hav". Cielo Mar är planlagt för utveckling i flera steg och nu inleds det första steget, en exploateringsfas som redan har myndigheternas godkännande.

Första fasen omfattar 550 enfamiljshus, 152 andelslägenheter samt hotell. Vidare planeras för en 18-håls golfbana med klubbhus, event och konferenscenter och ett 2 hektar stort bad- och strandområde. För en närmare presentation av projektplanen för fas 1, hänvisas till nedan film.

Projektets alla fem faser omfattar totalt och fullt utbyggt cirka 7,000 enfamiljshus, cirka 3,000 lägenheter, hotell om totalt cirka 3,000 rum, marina, grönområden och parker, museum, stall och ridcenter, strandklubb, konferenscenter, vattenreservoarer, tre arton håls golfbanor samt sport och tenniscenter. Samtliga enheter planeras att drivas av solenergi i kombination med batteri och vara självförsörjande på el och ej anslutas till el-nätet. Som back-up kommer miljövänliga och gasoldrivna elverk att installeras för att nyttjas vid långvarig och hög elförbrukning.

Primära målmarknader för området är amerikanska och kanadensiska köpare av semesterboende. Betydande intresse förväntas också från mexikanska köpare samt ett visst intresse från Europa och Asien. Största intresset väntas dock från Nordamerika, detta till följd av den geografiska närheten.
Över en miljon amerikaner lever permanent i Mexiko. Mexiko hade under 2022 cirka 66 miljoner turistbesök, varav cirka 30 procent av dessa besökare kommer från Nordamerika. 


Baja California är rikt på naturupplevelser och har en exotisk klang för många amerikaner såväl som för många andra människor runt om i världen. Området Cielo Mar är centralt beläget och har nära till alla typer av naturupplevelser. Cielo Mar ligger också nära mittpunkten mellan den stora hamnen i Ensenada och en ny hamn och marina under uppförande vid Santa Rosalíta, som blir den viktigaste hamnen i den s.k. Escalera Nautica-planen - Escalera Nautica är en plan för utbyggnad av ett antal hamnar och marinor fördelade längs hela Stillahavs- och Gulf-kusten på Bajahalvön för att främja turism. Därmed är Cielo Mar bra placerat och en viktig eller t.o.m. avgörande del av den plan som mexikanska myndigheter har satt för att öka och förbättra flödet av turister på halvön Baja California.

Klimat Baja California

Lufttemperatur och temperaturskillnader i Baja California är nästan identiska med San Diego, där det aldrig blir för varmt eller för kallt – vilket troligen är det främsta skälet till att San Diego enligt WalletHub, rankas som en av de bästa större städerna i USA att leva i. Temperaturen är behaglig och varierar under året vanligtvis från 10 ° C till 25 ° C och är sällan under 7 ° C eller över 29 ° C.  

Även om temperaturen är behaglig under hela året är solinstrålningen i regionen bland de högsta nivåerna på jorden och därmed perfekt för solenergiproduktion, vilket också är skälet till ett Cielo Mar projektet planeras att bli helt energineutralt genom nyttjande av solenergi. Alla semesterboenden och andra installationer planeras som närmare beskrivits, att utrustas med solceller och solpaneler för att få en så energieffektiv el och varmvattenproduktion som möjligt.

Stillahavskusten, från södra Kalifornien till söder om platsen Cielo Mar, drar nytta av kylningseffekterna av Kalifornien-strömmen. Det kallare vattnet har en reglerande effekt både på lufttemperaturen och på andra faktorer som påverkar vädret, vilket gör att vädret är ganska konstant under alla årstider.

GALLERI

Del av Cielo Mars strand

Hotel i fas 1 av Cielo Mar

El Rosario bukten
“Punta Banda”

Solinstrålning Baja California (Cielo Mar inringat)

General plan för Cielo Mar, alla fem faser

Del av Cielo Mars strandremsa som är över 7 km lång

Del av Cielo Mars landområde ut mot havet


PROCON BAJA J.V - PROJEKT-PARTNERS

Hollingshead & Associates PLLC

Kim Hollingshead är advokat och har tillhandahållit specifikt anpassade tjänster för köpare och säljare av fastigheter under 15 års tid och jobbar tillsammans med Exit Realty och tillser att transaktionen (affären) mellan köpare och säljare genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Transaktionerna genomförs i princip uteslutande via Exits ”on-line” plattform som betyder att köpare och säljare träffas elektroniskt och gör upp affären, inklusive upprättande av lagfart och registrering av den nya ägaren.

Solceller & Energi

Advanced Solar Power
Hangzhou Inc.

Procon har tecknat ett avtal med Advanced Solar Power Hangzhou Inc. ”ASP” om leverans av projekteringsresurser och kompletta materialsatser till samtliga fem faser i Cielo Mar området. ASP är en ledande producent av tunnfilmssolceller såväl i form standardsolceller som byggnadsintegrerade celler som både utgör ett byggnadsmaterial likväl som en solcell. Teknologin grundar sig på professor Wu:s mångåriga forskning vid National Renewable Energy Laboratory i USA. ASP exporterar sina produkter till 41 länder, utöver inhemsk försäljning i Kina.

Tunnfilmssolceller är speciellt lämpade i varma klimat med mycket sol, då dessa är mindre känsliga för höga temperaturer samtidigt som de har högre effekt i diffust ljus och är inte lika känsliga för skuggning som till exempel kiselsolceller. En annan avgörande faktor är det estetiska. ASP:s solceller är estetiskt tilltalande vilket varit en vital del i projektet och inte minst ett krav från Procons arkitekter vid val av samarbetspartner och leverantör av solcellslösningarna.

Exit Reality

Procon har tecknat avtal med Exit om marknadsföring och försäljning av projektets samtliga fem faser. Exit är ett av de högst rankade mäklarföretagen i USA och i Kanada och har en betydande marknadsandel i samtliga amerikanska och kanadensiska städer. Exit har ett upplägg som är unikt med sin online-plattform där visning, försäljning, dokumentation och lagfart utverkas online.

Exit valde att ingå avtal med Procon och Cielo Mar för att projektet omfattar drygt 2000 hektar uppdelat i fem faser och en total beräknad försäljningsvolym om cirka 4,7 miljarder USD. Projektet är därmed tillräckligt omfattande för att passa Exits profil, med cirka 600 agenter, cirka 20 000 representanter och en total årlig försäljningsvolym i USA som uppgår till drygt 20 miljarder USD.

Estrada

Procons design- och konstruktionsteam inkluderar Estrada Engineering & Construction, ett företag som också verkar från Ensenada och har mer än 25 arkitekter och hundratals byggnadsarbete anställda.

Estrada har många års erfarenhet och har projekterat och byggt ett flertal bostads- och kommersiella projekt i Baja California, såsom affärskontor, flerbostadshus samt till exempel en liten småbåtshamn som ligger bara 15 km från Cielo Mar. Estrada leds av dess ägare och grundare, Juan Esteban Estrada Aguilar samt chefsarkitekt Victoria Rivera.

KONTAKTA OSS

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in